Kurser/Utbildning

Vi erbjuder skogsföretag och andra företag som har ett behov av att utbilda
eller informera anställda, kunder eller medlemmar, ett utbildningskoncept
som är anpassat för det behov som de har vid kontakter med Skogsägare.

Utbildningstiden bestäms i samråd med Er liksom inriktningen inom våra
kärnområden. Vår mångåriga erfarenhet av kontakter med skogsägare och
skogsföretag gör att vi i grunden har en stor kunskap om vilka kunskapsdelar
som efterfrågas men vi ser gärna att själva kommer med förslag på utformning
och ämnesinnehåll. Skicka intresseanmälan med önskemål så hör vi av oss.

Skogsägarföreningar - För anställda och medlemmar
Sågverk – Förvärv av avverkningsrätt/leveransrotköp/skatt
Fastighetsförmedlare – Förmedling/värdering/kontrakt/skatt
Bank-och Försäkring - För anställda och kunder