Vi är specialiserade på skogsfrågor, skogsbeskattning, förvärv och avyttring av skogsfastigheter liksom tvistelösningar i samband med upplösande av äktenskap, dödsbo och samäganderätt.