Tjänster

Vi biträder med Skatte- och Juridikplanering för dig som
Skogsägare eller blivande Skogsägare.

Skogsbeskattning i enskild näringsverksamhet.

Utbildning/kursverksamhet

Förvärv av skogsfastighet

Värdering av skogsfastigheter vid onerösa och benefika förvärv/överlåtelser

Generationsskiften